ออกแบบปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และตกแต่งภายใน ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า

       แนวคิดในการออกแบบปรับปรุงห้องอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานในการรองรับการประชุมและการอบรมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบ เน้นความเรียบง่ายของรูปทรง ไม่มีความซับซ้อน โดยการนำสีสันของธรรมชาติมาตัดทอน เช่นโทนสีไม้ธรรมชาติ สีของโลหะจากวัสดุประดิษฐ์  เช่น แผ่นลามิเนต สแตนเลส มาเป็นเส้นสายประกอบในการตกแต่งเพื่อให้เกิดความทันสมัย สามารถสร้างบรรยากาศในการอบรมสัมมนารวมถึงการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างลงตัวและตอบสนองการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

          งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย โดยใช้แนวคิด AV–Networking Design สู่ระบบดิจิตอล เพื่อให้ห้องประชุมสามารถรองรับการประชุมและสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบ Digital เป็นพื้นฐานหลักในการออกแบบ สัมผัส โดยใช้แนวคิดของความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly) มาเป็นแนวคิดหลักของการออกแบบ อาทิเช่น ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Intelligent Classroom) ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลา (Collaborative Learning) ระบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์(Interactive Learning) ระบบการบริหารการจัดเก็บ การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน(Content Management System) ตลอดจนระบบควบคุมที่สามารถควบคุมระบบทัศนูปกรณ์ต่างๆ โดยการรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้(MCR)  เพื่อให้มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และทั่วถึง  ได้ทุกที่ ทุกเวลา