นิทรรศรัตนโกสินทร์

พืพืธภัณฑ์ ฟอสซิล โรงไฟฟ้ากระบี่