บริษัทออกแบบประเภทงานวิศวกรรมระบบ แสง เสียง ภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานตกแต่งภายในพร้อมงานอะคูสติกส์ ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

งานที่สมบูรณ์แบบย่อมเกิดจากการออกแบบ วางแผน และการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความถ่องแท้ถึงศาสตร์และศิลป์ในงานระบบแสง เสียง ภาพและโสตทัศน์ เราจึงสามารถ สร้างสรรค์จินตนาการของท่านได้อย่างสมบูรณ์ทุกรูปแบบ ด้วยความคิด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิศวกรระดับมืออาชีพ และผู้ชำนาญเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญงานในด้านต่างๆ

เรา..ยึดมั่นในคุณภาพ และการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดกับองค์กร และหน่วยงานของท่าน

สถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 276 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02-448-5120-21 โทรสาร 02-448-5122
website : www.avl.co.th
E-mail : info@avl.co.th