งานออกแบบและปรับปรุงระบบ แสง เสียง ภาพ สำหรับห้องประชุม United Nations Conference Centre CR-3

ห้องประชุมของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

     United Nations Conference Centre CR-3 หนึ่งในห้องประชุมเก่าแก่ของศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น ด้วยการออกแบบที่ผสานองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้สถาปัตยกรรมไทยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสื่อโสตฯ สมัยใหม่รองรับการใช้งานได้อย่างลงตัว

     ห้องประชุม CR-3 เป็นสถานที่สำหรับใช้จัดงานประชุม  งานเสวนา ทั้งการประชุมภายในและการประชุมระหว่างประเทศ ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กลายเป็นห้องประชุมที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและระบบสื่อสารครบครันด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการจัดงานประชุมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ที่ได้มาตรฐานและมีความทันสมัยที่กำหนดโดย สำนักงานใหญ่ขององคการสหประชาชาติ ณ. กรุงนิวยอร์ค

     การออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบ แสง เสียง ภาพ สำหรับห้องประชุม United Nations Conference Centre CR-3  นอกจากพิจารณาถึงห้องประชุมที่มีความโดดเด่นและสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมภายในแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือ รูปแบบ (Form) และการใช้งาน (Function) ของห้องประชุม

 

Z

     กล่าวคือ ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบจากระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลที่สามารถรองรับผู้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง เช่น การถ่ายทอดสดและการแพร่ภาพแบบดิจิตอล, การแสดงผลแบบมัลติมีเดีย, รวมทั้งการสื่อสารระหว่างชุดการประชุมประธานและชุดการประชุมผู้บริหารบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสำหรับการจัดงานประชุมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ และสามารถตอบสนองรูปแบบและการใช้งานของห้องประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลน่ารู้

     Conference Room 3  (CR-3) of United Nations Economic and Commission for Asia and Pacific(NUESCAO) ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ 18,600 ตาราเมตร และอยู่ใกล้กับสำนักงานของรัฐบาลและเขตปกครองเก่าของกรุงเทพ กลุ่มอาคารสหประชาชาติ เป็นศูนย์อำนวยการใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของสหประชาชาติ อาคารสหประชาชาติประกอบด้วยสำนักงานของ ESCAP, UNDP, UNEP, UNCDP, UNFPA, UNAIDS, UNIFEM, UNHCR, ILO และ UNIS นอกจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของสหประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอีกด้วย