ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า 

       ห้องอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานในการรองรับการประชุมและการอบรมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบ เน้นความเรียบง่ายของรูปทรง ไม่มีความซับซ้อนโดยการนำสีสันของธรรมชาติมาตัดทอน เช่นโทนสีไม้ธรรมชาติ สีของโลหะ จากวัสดุประดิษฐ์เช่น แผ่นลามิเนต สแตนเลส มาเป็นเส้นสายประกอบในการตกแต่ง ให้เกิดความสมัยใหม่ที่กลมกลืน สร้างบรรยากาศในการอบรมสัมมนา รวมถึงการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างลงตัวและตอบสนองใช้งานได้อย่างสูงสุด