อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

     อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ CAT ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่ อาคารที่จอดรถ อาคารสโมสรส่วนกีฬาในร่ม (ยิมเนเซียม) และส่วนกีฬาภายนอก ที่มีความสวยงามทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กรของ CAT และจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือจะเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอยและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

     อาคาร A อาคารสโมสร ประกอบด้วยห้องประชุมยกระดับ (Auditorium) ขนาด 300 ที่นั่ง และห้องประชุมเอนกประสงค์ (Multipurpose room) ที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้ด้วยเทคโนโลยีของระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความล้ำหน้าและทันสมัย

ห้องประชุมยกระดับ (Auditorium) ขนาด 300 ที่นั่ง

     ห้องประชุมยกระดับขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการประชุมระดับองค์กร เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรองรับการประชุม ด้วยงานตกแต่งภายในที่มีรูปแบบ Modern Style ที่เรียบง่าย และทันสมัย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยรูปแบบของฝ้าเพดาน และผนังห้อง ที่ถูกออกแบบภายไต้ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเสียง ( Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้คุณภาพของกระจายเสียงที่ดีที่สุด

ห้องประชุมเอนกประสงค์ (Multipurpose room)

     ห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมด้วยงานออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะ การออกแบบหลุมฝ้าเพดาน เพื่อสร้างความโดดเด่นและสวยงามให้กับฝ้าเพดานภายในห้อง ไฟในลืบและไฟระย้าในหลุมฝ้าเพดานช่วยเพิ่มมิติความลึกของฝ้า และสร้างความสวยงามให้กับฝ้าเพดานภายในห้อง

     ระบบโสตทัศนูปกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้ เช่น การประชุมสัมมนา, งานจัดเลี้ยง เป็นต้น โดยออกแบบให้ระบบ แสง เสียง ภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้อย่างคลอบคลุม และมีสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

     อาคาร B อาคารสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย ห้องประชุมย่อย (Conference Room) ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการประชุมที่มีขนาดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน สามารถรองรับการประชุมได้พร้อมๆกัน

ห้องประชุม (Conference Room)

     ห้องประชุม (Conference Room)  ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการประชุมต่างๆ ด้วยขนาดของห้องที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ด้วยงานออกแบบตกแต่งภายที่เรียบง่าย มีความทันสมัย และคำนึงถึงค่าวิศวกรรมทางเสียง (Acoustic room) ภายในห้อง พร้อมด้วยระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และสามารถรองรับการประชุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้อย่างคลอบคลุม และมีสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

CONFERENCE ROOM 89 SEAT  

CONFERENCE ROOM 67 SEAT

CONFERENCE ROOM 29 SEAT

CONFERENCE ROOM 21 SEAT

ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management)

     ถูกออกแบบเพื่อรองรับการควบคุมและบริหารจัดการห้องประชุมต่างๆ สามารถตรวจสอบการทำงานและบริหารจัดการระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องประชุมต่างๆได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมในการบริหารจัดการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องประชุมต่างๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ห้อง WAR  ROOM  

     ถูกออกแบบเพื่อรองรับการประชุม และตัดสินใจของผู้บริหาร สามารถรองรับการประชุมแบบวอร์รูม (War room) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระบบ แสง เสียง ภาพ และการติดต่อสื่อสาร ที่สามรถรองรับการนำข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากหลายๆแหล่งพร้อมๆกัน พร้อมระบบควบคุมรวมที่ปรับเปลี่ยนฟังชั่นการใช้งานของห้องให้เรียบง่าย โดยเปลี่ยนความซับซ้อนทางเทคโนโลยี สู่ความเรียบง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ห้อง Meeting Room

     ถูกออกแบบเพื่อรองรับการประชุมที่เป็นทางการ ด้วยงานตกแต่งภายในที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่ผสานความทันสมัยเข้ากับความเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ด้วยรูปแบบงานตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ที่ความโดดเด่นและสวยงาม อีกทั้งยังคำนึงถึงค่าความก้องสะท้อนของเสียงที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานตามหลักวิศวกรรม พร้อมด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย สามารตอบสนองการประชุมในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในห้องประชุมนี้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ห้อง BOARD ROOM

     ห้องประชุม ผู้บริหารยุคใหม่ ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการประชุม ด้วยงานตกแต่งภายในแบบ Modern Style ทีเรียบ หรู ดูทันสมัย แต่ยังคำนึงถึงเรื่องของค่าวิศวกรรมของเสียง (acoustic room design) ผสานกับการออกแบบด้านเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องลงตัวกับงานตกแต่งภายใน ที่สื่อถึงความเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยี สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว