ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management)

นวัตกรรมใหม่ของการควบคุมและบริหารจัดการกับการประชุม ด้วยห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management) ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการควบคุมและบริหารจัดการการประชุมต่างๆได้ โดยสามารถตรวจสอบการทำงานและบริหารจัดการระบบและอุปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องประชุมต่างๆได้ รวมทั้ง การบริหารจัดการ ข้อมูลสำหรับการประชุม จากห้อง MRM ไปยังห้องประชุมต่างๆ ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมในการบริหารการประชุม ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

    ด้วยรูปแบบงานตกแต่งภายในที่ถูกออกแบบให้ดูโล่ง โปร่งสบาย มีความทันสมัย การออกแบบพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อมภายในห้องที่ต้องคำนึงถึงแสงสว่าง และมุมมองของจอภาพ(มอนิเตอร์) ที่ถูกหลักวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

     MRM (Meeting room management) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับ การปฏิบัติการทางด้านการควบคุมและการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่ใช้สำหรับการประชุม อาทิเช่น ระบบการจองห้องประชุม, การนำเสนอข้อมูลและบันทึกข้อมูลการประชุมของห้องประชุมต่างๆ, การควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องประชุมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงงาน Design ของอุปกรณ์ เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับงานตกแต่งภายในด้วย

     ภายในห้องถูกออกแบบให้มีจอภาพแบบ Professional LCD Monitor ที่มีคุณสมบัติที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (24/7) เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรองรับการใช้งานทางด้านข้อมูลต่างๆ รองรับการนำเสนอข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาเพื่อใช้ในการนำเสนอให้กับห้องประชุมต่างๆได้จาก Laptop บนโต๊ะ