ในเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ไปแล้ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่มีความชาญฉลาดเพิ่มขึ้นจนก้าวมามีบทบาทสำคัญในหลายๆ ธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่วิวัฒนาการของการออกแบบห้องประชุม

AI คืออะไร และเหตุใดจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ปัญญาประดิษฐ์ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสังคมในยุคดิจิทัล

ดังนั้น AI จึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่การควบคุมสายการผลิต การให้บริการลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือแม้แต่ช่วยในการควบคุมและใช้งานของการทำงานของระบบต่างๆ ภายในห้องประชุม

พัฒนาการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในระบบงานโสตทัศนูปกรณ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยี  AI ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะซ่อนอยู่ในสิ่งของหรืออยู่ในรูปแบบของการใช้บริการโดยทั่วไป และอยู่ร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเราได้อย่างกลมกลืน แต่ในที่นี้เราจะขอพูดถึงการพัฒนา AI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & Visual) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบแสง เสียง และภาพ

AI-technology-for-meeting-room01

1. เทคโนโลยี AI กับอุปกรณ์ระบบแสง

ต่อจากนี้การเปิด-ปิดไฟภายในห้องนั้นไม่จำเป็นต้องเดินไปที่สวิตช์อีกต่อไป เพราะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมการเปิด-ปิด การปรับเพิ่ม-ลดแสง และการเปลี่ยนสีของแสง ด้วยการสั่งงานผ่านชุดคำสั่งเสียงในการควบคุมรวมถึงมีระบบเสียงตอบรับในการใช้งาน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ Life Style ของผู้ใช้งาน

2. เทคโนโลยี AI กับอุปกรณ์ระบบเสียง

ลำโพงอัจฉริยะ (Smart Speaker) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้เสียงในการสั่งการให้ทำงานได้ เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมากกว่าลำโพง เพราะมีฟังก์ชันการทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถสตรีมเพลงได้จากทุกแพลตฟอร์ม ตรวจสอบสภาพอากาศ ตั้งสัญญาณเตือน หรือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น Smart Home ก็ได้เช่นกัน รวมไปถึงเทคโนโลยีของเครืองมือช่วยปรับแต่งเสียง เช่น DSP (Digital Signal Processor) ที่สามารถประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลให้ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเน้นเสียงพูดสำหรับการประชุม หรือเน้นในเรื่องของมิติของเสียงที่คมชัด นุ่มนวล เพื่อตอบสนองการแสดงดนตรี เป็นต้น

3. เทคโนโลยี AI กับอุปกรณ์ระบบภาพ

ในส่วนอุปกรณ์ระบบภาพนั้น AI เข้ามามีส่วนในการทำฟังก์ชันต่างๆ เช่น

       – การตรวจจับใบหน้าที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด

       – การติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคล (Auto Tracking)

       – การระบุเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ในรูปแบบการจดจำใบหน้า การสแกนม่านตา

       – การช่วยให้คุณภาพของภาพและเสียงดียิ่งขึ้นของทีวี เป็นการยกระดับภาพให้คมชัดสมจริง ในการใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาชิปประมวลผล ให้มีการปรับความสว่างได้แบบอัตเลยโนมัติ และโฟกัสทิศทางเสียงไปยังตำแหน่งผู้รับชมได้

AI-technology-for-meeting-room02

AI กับการออกแบบห้องประชุม

สำหรับการจะนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบห้องประชุม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในรูปแบบของห้องและการใช้งานการประชุมได้นั้น สามารถทำได้ดังนี้

  • เทคโนโลยี AI กับการเข้าใช้งานห้องประชุม

กรณีที่มีการจองห้องประชุมไว้แล้วล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าใช้งาน ก็สามารถให้ผู้จองมายืนยันตัวตนโดยการใช้วิธีได้หลายรูปแบบ เช่น สแกนใบหน้า สแกนม่านตา ลายนิ้วมือ และภาษากาย เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเปิดใช้งานห้องประชุมนั้นๆ ได้ วิธีนี้เป็นการใช้ Biometric ในการจดจำรูปแบบและแยกแยะ มาใช้เพื่อยืนยันหรือระบุตัวตนของคนคนนั้นได้

  • เทคโนโลยี AI กับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

ในช่วงต้นของการเริ่มประชุม สามารถสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเปิดใช้งานด้วยเพียงคำสั่งเสียงเดียว ระบบต่างๆ ภายในห้องก็จะทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น เปิดระบบปรับอากาศ เปิดระบบแสงสว่าง ปิดม่านบังแสง เปิดจอแสดงผล เป็นต้น

อีกทั้งในระหว่างการประชุม ก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมการเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผลทางหน้าจอได้อีกด้วย

  • เทคโนโลยี AI กับการบริหารจัดการการประชุม

ในระหว่างที่มีการประชุม เราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารการประชุม ข้อมูลมัลติมีเดีย และข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการประชุมตามวาระในการประชุม อีกทั้งยังสามารถช่วยในการจดบันทึก สร้างรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ การขออนุมัติและการมอบหมายงานได้เช่นกัน

สรุป

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานต่างๆ สะดวกขึ้นมาก และที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างภาพรวมของการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบห้องประชุม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ลดขั้นตอนความยุ่งยากและซับซ้อนในการบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเราเชื่อว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอื่นๆ มาช่วยทำให้การออกแบบการใช้งาน รวมถึงระบบต่างๆ ในห้องประชุมนั้นดูทันสมัย สะดวกสบาย และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรอบด้านแน่นอน

ถ้าอยากรู้ห้องประชุมสัมมนาสมัยนี้ พัฒนาไปไกลขนาดไหน และมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ “อัปเดต! นวัตกรรมห้องประชุมสัมมนา ในปี 2021” ได้เลยครับ 

อัปเดตเรื่องงานออกแบบ และ วิศวกรรมระบบต่าง ๆ ภายในอาคารเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook AVL

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดิเรก ตั้งจิตยืนยง AV Design