7 รูปแบบการจัดห้องประชุมให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

ห้องประชุมถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมเหล่านั้นดำเนินไปได้ ซึ่งในแต่ละองค์กรมีพันธกิจและรูปแบบการดำเนินงานที่ต่างกัน ดังนั้นรูปแบบห้องประชุมจึงต่างกันเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานแต่ละประเภท โดยรูปแบบการจัดห้องประชุมมีด้วยกัน 7 ประเภท
อ่านต่อ

ปรับปรุงห้องประชุมอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กร

ห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญภายในองค์กร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญขององค์กร ทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็น การตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมทั้งสิ้น ดังนั้นการปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรจึงสำคัญ
อ่านต่อ
logo