ศูนย์ปฏิบัติการ รัฐบาลดิจิทัล

เครื่องมือทางการบริหารหน่วยงานของภาครัฐยุค Digital Transformation ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานที่ในการขับเคลื่อนองค์กร ที่สอดรับกับเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น รัฐบาลดิจิทัล และวิถีชีวิตของคนทำงานแบบ New normal รองรับการปฏิบัติงานแบบ Work from home: wfh ตามระเบียบใหม่ของราชการ

สนใจกรณีย์ศึกษาหรือต้องการข้อมูลการออกแบบ “ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล”  ติดต่อขอข้อมูลได้ที่  087-709-2255, 083-988-2574 หรืออีเมล info@avl.co.th