ฮวงจุ้ย! เคล็ดลับในการออกแบบห้องประชุม

ห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญในองค์กร การดำเนินงาน การตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรล้วนเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ดังนั้น ฮวงจุ้ย ที่ดีจึงสำคัญที่ช่วยเป็นพลังงานดีเสริมภายในองค์กร แนวคิดในการสร้างห้องประชุมตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่เพิ่มพูนความสุขและประสิทธิภาพในการประชุม โดยใช้หลักฮวงจุ้ยเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดรูปแบบห้องประชุม เพื่อเสริมความรู้สึกและพลังในการประชุมของผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความหมายอยู่ที่การใช้หลักฮวงจุ้ยเพื่อสร้างความสมดุลและความกระตือรือร้นในการประชุม

ตำแหน่งการนั่งของประธานกับฮวงจุ้ยห้องประชุม

ประธานหรือผู้บริหารถือเป็นประมุขขององค์กร ดังนั้นการออกแบบห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยให้เสริมพลังงานดีแก่ผู้นำองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับตำแหน่งของประธานการประชุม ควรตั้งในทิศเหนือ (ทิศเต่าดำ) ควรนั่งอยู่ไกลจากประตูมากที่สุดและหันหน้าเข้าหาประตู ทางด้านหลังของที่นั่งประธานควรเป็นกำแพงหรือผนังทึบ โดยเก้าอี้ควรเป็นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบตามหลัก การย์ศาสต์ แบบพนักพิงสูง มีที่เท้าแขนทั้งสองข้า งช่วยเสริมบารมีเปรียบดังบัลลังก์ของจักรพรรดิ นอกจากนี้ ห้องประชุมควรสร้างพลังงานที่ดี และ สมาธิให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการง่าย ๆ ดังนี้

 • ห้องประชุมไม่ควรมีประตูหลายบาน เพราะ อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้
 • ควรเลือกใช้โต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง เพื่อลดความอึดอัดของผู้เข้าร่วมประชุม
 • โต๊ะที่ใช้ไม่ควรมีเหลี่ยมมุม และ ควรมีพื้นผิวที่เสมอกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทิ่มแทงระหว่างการประชุม
 • ประดับต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดพลังงานบวกภายในห้องประชุม

ถอดรหัสฮวงจุ้ยกับตำแหน่งทิศทางการนั่งของประธาน

 • ทิศเต่าดำหมายถึงความมั่งคั่ง การให้ประธานนั่งตำแหน่งทิศนี้ช่วยเสริมความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับองค์กร เหมาะสำหรับห้องประชุมของภาคเอกชน ส่วนภาครัฐทิศที่เหมาะสมคือ ทิศเสือขาว (ทิศตะวันตก) จะเสริมเรื่องอำนาจการปกครองผู้ใต้บังคับบังชา
 • เก้าอี้พนักพิงสูงช่วยเสริมความสง่างาม ความน่าเกรงขามให้กับประธาน
 • ที่เท้าแขนเก้าอี้สองข้างเสริมฮวงจุ้ยโดย ตำแหน่งการนั่งทิศเต่าดำ ที่ท้าวแขนสองข้างจึงเปรียบเสมือนมังกรเขียวและเสือขาว โดยมังกรเขียวเสริมเรื่องบารมีส่วนเสือขาวช่วยเสริมอำนาจ

ทิศทางฮวงจุ้ยห้องประชุมกับธาตุทั้ง 5

ศาสตร์ของฮวงจุ้ยกับการเสริมพลังงานดี สามารถลงลึกรายละเอียดได้ถึงระดับบุคคล โดยในแต่ละคนจะมีธาตุประจำตัวที่แตกต่างกันตามธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุน้ำ, ธาตุไฟ, ธาตุไม้, ธาตุทองและธาตุดิน ซึ่งแต่ละธาตุมีความหมายดังนี้

 • ธาตุน้ำ หมายถึงผู้ประสาน ศูนย์รวมใจของทุกคน
 • ธาตุไฟ หมายถึง ผู้วางกฎระเบียบ
 • ธาตุไม้ หมายถึง ผู้มีความคิดสร้างสรรค์
 • ธาตุทอง (ธาตุเหล็ก) หมายถึง ผู้เป็นตัวกลางในการประนีประนอม
 • ธาตุดิน หมายถึง ผู้ที่มีความหนักแน่นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

สำหรับบริบทนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบห้องประชุมกับธาตุของผู้นำองค์กรและประธานการประชุม โดยในการออกแบบห้องประชุมให้สอดรับกับธาตุของผู้นำ สามารถทำได้โดยการจัดตำแหน่งทิศทางการนั่งดังนี้

 • ทิศเหนือ เหมาะสำหรับคนธาตุน้ำ
 • ทิศใต้ เหมาะสำหรับคนธาตุไฟ
 • ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับคนธาตุไม้
 • ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับคนธาตุทอง
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับคนธาตุดิน

ทั้งนี้ทิศทางการนั่งภายในห้องประชุมแบบยกระดับ (auditorium) จะแตกต่างจากห้องประชุมประเภทอื่น อาทิ ห้องประชุมบอร์ดรูม (boardroom) หรือห้องประชุมแบบวอร์รูม (warroom) ที่สามารถกำหนดตำแหน่งการนั่งได้ตายตัว ดังนั้นการจัดตำแหน่งฮวงจุ้ยในห้องประชุมแบบแบบยกระดับ (auditorium) จึงเปลี่ยนจากการนั่งเป็นตำแหน่งการจัดวางโพเดียม (podium) ให้เป็นไปตามทิศที่เหมาะสมของแต่ละธาตุแทน

หนึ่งในหลักฮวงจุ้ยที่สำคัญในการสร้างห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยคือการใช้ จิตวิทยาของสีในการออกแบบห้องประชุม สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และจิตใจของบุคคล สีเหล่านี้จะสามารถสร้างความผ่อนคลาย กระตือรือร้น หรือความมั่นใจได้ตามสถานการณ์และเป้าหมายของการประชุม

จิตวิทยาของสีและการออกแบบ

หลักพื้นฐานทั่วไปในการออกแบบความรู้สึกจากสี จะแบ่งตามวรรณะของสี (Tone of Colour) โดยจะถ่ายทอดความรู้สึกผ่านอุณหภูมิสี แบ่งออกเป็นสีวรรณะร้อน (Warm Tone) และสีวรรณะเย็น (Cool Tone)

ตัวอย่างสีวรรณะร้อนและเย็น

 • สีวรรณะร้อนประกอบด้วย เหลือง, แดง, ส้ม, ส้มเหลือง, ส้มแดง และม่วงแดง
 • สีวรรณะเย็นประกอบด้วย น้ำเงิน, ม่วง, เขียว, ม่วงน้ำเงิน และเขียวน้ำเงิน

สีส่งผลอย่างไรต่อความรู้สึก

 • สีแดงให้ความรู้สึกความท้าทาย ตื่นเต้นเร้าใจ
 • สีส้มให้ความรู้สึกอบอุ่นและความมีชีวิตชีวา
 • สีเหลืองให้ความรู้สึกร่าเริง ความเบิกบาน
 • สีเขียวให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
 • สีน้ำเงินให้ความรู้สึกสุขุม สุภาพ หนักแน่น
 • สีม่วงให้ความรู้สึกน่าค้นหาและความมีเสน่ห์
 • สีฟ้าให้ความรู้สึกสุขุม นุ่มนวลและปลอดภัย
 • สีชมพูให้ความรู้สึกสงบและอ่อนโยน
 • สีม่วงให้ความรู้สึกหรูหรา ร่ำรวยและน่าค้นหา
 • สีเทาให้ความรู้สึกมั่นคงและมีระเบียบ
 • สีน้ำตาลให้ความรู้สึกมั่นคง สงบเรียบง่าย
 • สีดำให้ความรู้สึกเรียบง่ายและหรูหรา
 • สีขาวให้ความรู้สึกเรียบง่าย สงบ สะอาด

สีสันช่วยเสริมบรรยากาศ

นอกจากสีสันที่เลือกใช้ในงานตกแต่งภายในห้องประขุมให้สอดคล้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้ว  สีสันหรือเฉดสีภายในห้องประชุมที่เชื่อมโยงกับธาตุของผู้บริหารองค์กรก็มีความสำคัญเช่นกัน รวมถึงช่วยเสริมบรรยากาศและความรู้สึกภายในห้องประชุม โดยในแต่ละสีสามารถเชื่อมโยงกับธาตุได้ดังนี้

 • ธาตุน้ำถูกโฉลกกับสีดำ สีเทา สีน้ำเงินและสีฟ้า โดยสีเหล่านี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบนิ่ง
 • ธาตุไฟถูกโฉลกกับสีแดง สีชมพูและสีม่วง ทั้งสามสีช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้น
 • ธาตุไม้ถูกโฉลกกับสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่และสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการเติบโตและให้ความสดชื่น
 • ธาตุทอง(ธาตุเหล็ก) ถูกโฉลกกับสีขาว สีเงิน สีทองและโลหะมันวาว แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็ว ความทันสมัย
 • ธาตุดินถูกโฉลกกับสีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาลและสีครีม ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงและหนักแน่น

สำหรับการเลือกใช้สีเพื่อเสริมฮวงจุ้ยภายในห้องประชุม นอกเหนือจากการทาสีผนังแล้ว การเลือกวัสดุตกแต่งที่ใช้ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ยที่ดีได้ อาทิ คนธาตุน้ำกับเหล็ก คนธาตุไม้กับไม้ หรือคนธาตุไฟกับกระจก เป็นต้น นอกจากนี้ การตกแต่งห้องประชุมด้วยสัญลักษณ์หรือผนังตกแต่งที่สื่อความหมายเฉพาะเพื่อสร้างความผ่อนคลายและความเชื่อมั่นในการประชุม โดยเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย เช่น พื้นผิวที่มีลวดลายธรรมชาติ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการวางตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่สร้างความสุขและปลดปล่อยพลังในผู้เข้าร่วมประชุม

แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องประชุม  

อีกหลักฮวงจุ้ยหนึ่งที่สำคัญคือการใช้แสงในการสร้างบรรยากาศและความสมดุลในห้องประชุม แสงที่อ่อนโยนและเป็นสีโทนอ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นและเงียบสงบ ส่วนแสงที่สว่างและเป็นสีที่สดใสจะสร้างความกระตือรือร้นและพลังในการประชุม การเลือกใช้แสงและเงาในห้องประชุมเพื่อสร้างพื้นที่ที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วยค่าแสงในห้องประชุมที่ดีนั้นจะต้องมีการคำนึงถึงคุณสมบัติและลักษณะของค่าแสงแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติ หรือแสงประดิษฐ์ โดยจะต้องวิเคราะห์ และออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างได้อย่างเต็มที่ในสร้างความสบายตาให้กับผู้ใช้ ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงความสวยงาม และช่วยในการสร้างคุณค่าให้กับห้องนั้นๆ ด้วย

ค่าแสงในห้องประชุม02

คุณภาพของแสงสว่างที่ดีเป็นอย่างไร?

สำหรับคุณภาพของค่าแสงสว่างที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 • ต้องมีระดับการส่องสว่างที่เพียงพอ
 • มีความสม่ำเสมอของความสว่าง และการส่องสว่าง
 • มีสีของแสง ที่ให้ความถูกต้องในการมองเห็นของสีต่างๆ
 • การควบคุมแสงแยงตา
 • การควบคุมทิศทางของแสง

ไม่เพียงเท่านั้นที่ห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความมั่นใจและความสุขในการประชุม ดังนั้น การใช้เสียงและการวางตำแหน่งลำโพงให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เสียงที่ชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลและความรู้อย่างถูกต้องและชัดเจน การใช้เสียงที่เหมาะสมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยังสามารถสร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

สรุป

ห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยการออกแบบที่สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ ด้วยอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการประชุม ห้องประชุมตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจะเป็นสถานที่เต็มไปด้วยพลังงานบวก เพิ่มความเป็นสิริมงคล เปิดรับโชค รับทรัพย์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับประสบการณ์ที่ดีและสร้างความสุขและพลังในการประชุมได้อย่างเต็มที่

หากคุณมีความสนใจในการที่ออกแบบเพื่อปรับปรุงห้องประชุม เรา AVL Design คือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องประชุม ทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อะคูสติกส์และงานตกแต่งภายใน สร้างสรรค์ความสวยงามถ่ายทอดอัตลักษณ์ขององค์กร ผลักดันศักยภาพของห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราพร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับทุกโครงการของคุณ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://avl.co.th/ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก AVL ได้ที่ https://avl.co.th/contact-us