ฮวงจุ้ย ห้องทํางานที่ผู้บริหารควรรู้!

ฮวงจุ้ย (feng shui) หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เป็นศาสตร์ที่ถูกหยิบยกมาเป็นโจทย์ในการทำงานออกแบบหลายครั้ง ศาสตร์โบราณจากจีนนี้ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลายท่านให้ความสำคัญในการออกแบบ โดยฮวงจุ้ยที่ดีจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีและความมั่นใจให้กับองค์กรได้ เพราะห้องทำงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และเพิ่มผลผลิตของเราในการทำงานและการแสดงความสามารถของเราให้กับผู้อื่น การออกแบบฮวงจุ้ยห้องทำงานที่ดีสามารถเติมเต็มพลังให้กับคุณในการทำงานทุกวัน ดังนั้นนี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบฮวงจุ้ยห้องทำงาน

การจัดตำแหน่งโต๊ะทำงาน

ควรจัดจัดตำแหน่งโต๊ะทำงานให้มีมุมมองที่ดีและมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน ควรเลือกตำแหน่งที่ทำงานให้เห็นหน้าต่างหรือทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อเพิ่มความสดชื่นและแรงบันดาลใจในการทำงาน

ตำแหน่งการจัดวางโต๊ะทำงานผู้บริหาร

สำหรับตำแหน่งการจัดวางโต๊ะภายในห้องผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ย ควรจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม แม้แต่การหันหน้าโต๊ะทำงานก็ต้องหันไปในทิศทางที่ถูกโฉลก เพื่อเสริมเรื่องดวงหน้าที่การงาน และโชคลาภบารมี โดยทิศมงคลสำหรับผู้บริหารมีดังนี้

 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือการตั้งโต๊ะทิศนี้ช่วยเรื่องโอกาสในการรับงานสำคัญ เปรียบเสมือนมีเทพคอยเกื้อหนุน
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศนี้ช่วยเสริมเรื่องความมีชื่อเสียงเกียรติยศ เหมาะสำหรับผู้บริหารในองค์กรของรัฐ ทิศทางนี้จะช่วยเสริมบารมีในการทำงาน
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำแหน่งการตั้งโต๊ะในทิศนี้ ช่วยเสริมพลังความคิด เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
 • ทิศตะวันตกในด้านทิศตะวันตกช่วยเสริมเรื่องการจัดปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน ทำให้การบริหารงานราบรื่น

นอกเหนือจากทิศทางการจัดวางโต๊ะทำงานผู้บริหารที่ต้องคำนึงถึงแล้ว ตำแหน่งในการจัดวางโต๊ะทำงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เพราะโต๊ะทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดวางตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน เพราะเป็นที่นั่งที่ต้องใช้งานเป็นประจำ ดังนั้นการเลือกหรือจัดวางโต๊ะทำงานที่ดีถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมเรื่องดวงหน้าที่การงาน และโชคลาภบารมี โดยหลักในการเลือกตำแหน่งในการจัดวางโต๊ะทำงาน มีดังนี้

 • ตำแหน่งโต๊ะทำงานต้องมองเห็นประตูทางเข้าช่วยติดต่อประสานงานได้ง่าย แต่ไม่ควรหันหน้าเข้าประตูโดยตรง
 • ข้างหลังโต๊ะทำงานต้องเป็นกำแพงทึบเปรียบได้ว่ามีที่พึ่งพิง มีคนคอยช่วยสนับสนุน
 • โต๊ะทำงานควรอยู่บริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึงอย่างเพียงพอและเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างแจ่มใส และมีสมาธิ
 • ตำแหน่งโต๊ะควรอยู่บริเวณที่สะอาดหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความสะอาด ปลอดโปร่ง พลังงานที่ดีจะเข้าถึงได้ง่าย นำพามาซึ่งความโชคดี

ลักษณะโต๊ะทำงานที่ดีถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยต้องเป็นอย่างไร

ฮวงจุ้ยรูปทรงโต๊ะทำงานเป็นองค์ประกอบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสบายในการทำงานของผู้บริหารได้ มีรูปแบบและลักษณะที่หลากหลาย ล้วนแต่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของผู้บริหาร นอกจากนั้นยังมีการเลือกใช้วัสดุและสีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเป็นกลางและเป็นส่วนประกอบของการออกแบบที่ดีต่อสุขภาพและอารมณ์ของผู้ใช้งาน โดยรูปทรงโต๊ะทำงานที่พบบ่อยมีดังนี้

รูปทรงโต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: รูปทรงมาตรฐานของโต๊ะทำงาน แสดงถึงความเป็นระเบียบตามหลักฮวงจุ้ย เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและพื้นที่กว้างขวาง จัดวางของได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โต๊ะทำงานรูปวงกลม: เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี เหมาะใช้ในการทำงานร่วมกันหลายคน เพราะผู้นั่งจะหันหน้าเข้าหากัน สะดวกในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทำงาน อีกทั้งช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

โต๊ะทำงานรูปทรงโค้ง : ช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ มองเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนขึ้น และตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าส่วนเว้าส่วนโค้งจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดี ทำให้งานประสบความสำเร็จ

โดยทั่วไปแล้วฮวงจุ้ยรูปทรงโต๊ะทำงานจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่ทำงานที่เพียงพอ ความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ความสามารถในการจัดเก็บและจัดระเบียบ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย อีกทั้งยังเน้นการใช้สีและวัสดุที่สร้างความเป็นกลางและความสมบูรณ์ในรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร

วัสดุโต๊ะทำงาน

ในการเลือกวัสดุสำหรับโต๊ะทำงานที่เข้ากับหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน ควรพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของวัสดุดังต่อไปนี้:

โต๊ะไม้: ถือเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงในการผลิตโต๊ะทำงาน เนื่องจากมีความทนทานและมีความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ไม้ยังมีลักษณะทางสุนทรียะภาพที่สวยงาม (esthetic) ตามหลักฮวงจุ้ย การใช้โต๊ะที่ทำจากไม้จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายลูกน้องเป็นอย่างดี

โต๊ะโลหะ: วัสดุโลหะเช่น เหล็กหรืออลูมิเนียมเป็นวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน มีความคงทนต่อการใช้งานหนัก และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากและยังมีลักษณะที่ทันสมัย ตามหลักฮวงจุ้ยการใช้โต๊ะที่ทำจากโลหะจึงช่วยเสริมให้มีสมาธิในการทำงาน และเสริมพลังทางด้านจิตใจให้เข้มแข็ง

โต๊ะกระจก : การใช้วัสดุแก้วในโต๊ะทำงานสามารถสร้างความหรูหราและสะท้อนแสงได้อย่างมีเสน่ห์ แต่ควรระมัดระวังในการดูแลรักษาเนื่องจากกระจกที่ทำจากแก้วอาจเป็นไปได้ที่จะแตกหักหรือเป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย ตามหลักฮวงจุ้ยการใช้โต๊ะกระจกที่ทำจากกระจกเนื่องจากเป็นวัสดุโปร่งใส พลังงานที่เข้ามาจึงเคลื่อนที่ได้เร็ว ควรปรับสมดุลด้วยการเอาวัสดุที่ทำจากไม้ เช่น กล่องทิชชูที่ทำด้วยไม้ หรือต้นไม้เล็กๆ มาวางไว้ร่วมด้วย

โต๊ะหินอ่อน: หินอ่อนเป็นวัสดุที่มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย มีความทนทานต่อการใช้งาน หินอ่อน มีความล้ำค่ากว่าวัสดุอื่น ๆ ถือเป็นวัตถุมงคล ตามหลักฮวงจุ้ยการใช้โต๊ะที่ทำจากหินอ่อนเชื่อกันว่าช่วยเรื่องส่งเสริมด้านสุขภาพชาวจีนเชื่อว่า หินอ่อนได้ซึมซับพลังงานต่างๆ ที่ผ่านมาจนมีความสามารถที่ช่วยให้ผู้ครอบครองมีชีวิตที่สงบสุขและอายุยืนยาวได้  ช่วยปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยร้ายให้กลายเป็นดีได้

โดยสรุปวัสดุที่เลือกใช้ควรเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งาน มีความเหมาะสมกับสไตล์และลักษณะที่ต้องการ และสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์และมีความพอเหมาะในห้องทำงานของผู้บริหาร

โดยสรุปโต๊ะทำงานที่ดีและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยควรมีลักษณะต่อไปนี้

ความสูงที่เหมาะสม: โต๊ะทำงานควรมีความสูงที่เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนั่งตรงพอดีกับโต๊ะ โดยไม่ต้องก้มหรือยืดเท้าเข้า-ออก การตั้งความสูงของโต๊ะทำงานควรให้เกิดมาตรฐานที่สอดคล้องกับส่วนสูงของผู้ใช้งานหรือสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ

พื้นที่ทำงานกว้างขวาง: โต๊ะทำงานควรมีพื้นที่ที่กว้างเพียงพอที่จะรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ หนังสือ กระดาษ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงาน การมีพื้นที่ทำงานกว้างขวางช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียงอุปกรณ์และเอกสารได้อย่างเรียบร้อยและสะดวกสบาย

การรองรับสายไฟและสายเคเบิล: โต๊ะทำงานควรมีระบบการรองรับสายไฟและสายเคเบิลอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการสายได้เป็นระเบียบและไม่สร้างความสับสนในการทำงาน โต๊ะควรออกแบบมาเพื่อให้สายไฟและสายเคเบิลสามารถผ่านไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังควรมีเครื่องหมายหรือระบบจัดการสายที่ช่วยให้เก็บสายได้อย่างเรียบร้อย

คุณภาพวัสดุ: โต๊ะทำงานควรผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและความแข็งแรง เพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว วัสดุที่เหมาะสมสำหรับโต๊ะทำงานได้แก่ ไม้, เหล็ก, โลหะ, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทนทานและคงทนต่อการใช้งานประจำวัน

การออกแบบสวยงาม: โต๊ะทำงานควรมีการออกแบบที่สวยงามและสอดคล้องกับสไตล์ห้องทำงานทั้งหมด การมีโต๊ะทำงานที่มีลักษณะสวยงามไม่เพียงแต่เพิ่มความเป็นระเบียบและสะดวกสบายในการทำงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความเป็นมิตรและเพลิดเพลินในการทำงานของผู้ใช้งานด้วย

 

เก้าอี้นั่งห้องทำงานช่วยเสริมดวง

เก้าอี้นั่งในห้องทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมดวงและสร้างความสะดวกสบายในการทำงานของผู้บริหาร เพราะหากเลือกผิดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ นอกจากเน้นความสะดวกสบายตัวในการนั่งแล้ว ควรเลือกเก้าอี้ให้เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงานด้วย ซึ่งลักษณะและคุณสมบัติของเก้าอี้นั่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานได้ มีดังนี้

ขนาดเก้าอี้ทำงาน

เก้าอี้ทำงานขนาดใหญ่จะทำให้ดูน่าเกรงขาม มีสง่าราศี แต่ควรเลือกขนาดที่ใหญ่พอดีกับตัวผู้นั่ง และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพราะหากเก้าอี้ใหญ่กว่าตัวจะทำให้ดูเป็นคนชักช้า อืดอาด และไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

รูปแบบเก้าอี้ทำงาน

เก้าอี้ทำงานที่ดี ควรมีรูปทรงที่แข็งแรง มั่นคง รับน้ำหนักได้ดี ไม่โคลงเคลง มีที่วางแขนอยู่ในระดับที่พอดีกับข้อศอก และควรมีพนักผิงที่พอดีกับแผ่นหลัง เวลานั่งจะได้มีความสบาย และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรเลือกใช้เก้าอี้ทำงานที่ออกแบบตามหลัก การยศาสต์

ห้องทำงานผู้บริหารต้องสว่าง

ไม่เพียงแต่ทิศทางการตั้งห้องทำงานเท่านั้น ในการการออกแบบห้องทำงานผู้บริหารตามฮวงจุ้ยนั้น ควรมีแสงสว่างภายในห้อง โดยแสงสว่างเปรียบเสมือนพื้นที่รับพลังงานหยาง โดยพลังงานหยางเป็นพลังที่เสริมสร้างความกระตือรือร้น เป็นพลังงานแห่งความเคลื่อนไหว ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวหน้า ทั้งนี้ในการออกแบบห้องควรเลือกการใช้แสงประดับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการความสำคัญ และการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติที่เพียงพอเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาในห้องทำงานและอากาศที่ถ่ายเทที่สะดวกอันเป็นมิตรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแก่สมองและร่างกายได้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ค่าแสงในห้องประชุมและสำนักงานที่ดีควรเป็นอย่างไร

สีห้องทำงานถูกโฉลกตามหลักฮวงจุ้ย

สีและการออกแบบเป็นองค์ประกอบที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ การเลือกใช้สีมีนัยที่ซ่อนอยู่ในงานออกแบบหลายประการ ทั้งอารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีสีเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้งานออกแบบนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

หลักจิตวิทยาของสีและการออกแบบในการเลือกใช้สีห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย ก็มีส่วนช่วยเสริมดวงด้วยเช่นกัน เพราะห้องทำงาน เป็นตัวแทนของหน้าที่การงาน ฐานะ ความมั่นคง ความมั่งคั่งในธุรกิจการงาน และสีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย หรือความตกต่ำถดถอยของชีวิต โดยมีผลมากน้อยแตกต่างกันไป ในทางฮวงจุ้ย สีเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุ หรือแทนความปรารถนา จึงสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการแก้ไข และการเสริมฮวงจุ้ย เพื่อเสริมโชคลาภ

 • สีเทา/สีควันบุหรี่ สีแห่งการหยั่งรู้ ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยกระตุ้นจินตนาการ เรียกความเฉลียวฉลาดที่เก็บซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา เสริมดวงการงานที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต
 • สีขาว สีขาวเป็นสีที่เหมาะเมื่อต้องการความปลอดภัย หรือความมั่นคงในสถานะการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • สีม่วง สีที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ช่วยแก้ไขความโชคร้ายทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นสีที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณ
 • สีฟ้าเขียว เป็นสีที่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหา ทั้งยังเป็นสีแห่งความสงบจึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความพยายาม และความอดทน
 • สีเหลือง สีแห่งความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เสริมการค้า การสื่อสาร เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความบากบั่น และความคิดสร้างสรรค์ หรืองานที่ต้องการภาวะผู้นำสูง

ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดฮวงจุ้ยห้องทำงาน

สำหรับคนทำงานนั้น ห้องทำงาน ออฟฟิศ และสำนักงานเปรียบได้กับที่พักอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการจัดห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งฮวงจุ้ยห้องทำงานที่ควรจะหลีกเลี่ยง จะมีดังนี้

ห้ามตั้งโต๊ะทำงานตรงหรือตรงข้ามกับประตู

ตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน หากเราตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงหน้าหรือตรงข้ามประตู จะส่งผลต่อสมดุลที่ไม่ดีในการทำงาน เนื่องจากเราจะไม่ได้รับพลังจากหลักฮวงจุ้ย รวมไปถึง มีความเชื่อว่าจะทำให้มีแต่เรื่องวุ่นวายพุ่งมาหาเราได้ นอกจากนี้ การตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงหน้าหรือตรงข้ามประตูยังทำให้เสียสมาธิได้ง่าย เพราะอาจมีคนเดินในออฟฟิศหรือสำนักงานเข้าออกประตูอยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ห้ามตั้งโต๊ะทำงานใกล้หรือตรงกับประตูห้องน้ำ

ห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมพลังงานลบของสถานที่ทำงาน หากเราตั้งโต๊ะทำงานไว้ใกล้ ๆ หรือตรงกับประตูห้องน้ำ อาจทำให้เราเจ็บป่วยได้ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานในบริเวณดังกล่าว

ห้ามหันหน้าเข้ากำแพง

ตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน การหันหน้าเข้าหากำแพงถือเป็นการหันหน้าเข้าหาพลังงานลบ ทำให้รู้สึกอึดอัดได้ นอกจากนี้ การหันหน้าเข้าหาที่แคบยังส่งผลให้เรารู้สึกไม่สบายใจ และทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก

ห้ามหันหลังให้กับพื้นที่โล่ง

การหันหลังให้พื้นที่โล่งตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้ไม่ได้รับแรงสนับสนุน ส่งผลให้ทำงานติดขัด มีอุปสรรคตลอดเวลา ซึ่งการนั่งหันหลังให้กำแพงจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คาน

คานคือส่วนที่ช่วยรับน้ำหนักของตัวอาคารสำนักงาน ตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน หากทำงานอยู่ใต้คานจะเป็นการรับภาระมากขึ้น

ห้ามตั้งโต๊ะทำงานติดหรือชิดเสา

สำหรับฮวงจุ้ยห้องทำงาน เสาจะคอยรับน้ำหนักของตัวอาคารสำนักงานเช่นเดียวกับคาน ดังนั้น การตั้งโต๊ะทำงานติดเสาหรือชิดเสา จะทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้

สรุป

การออกแบบห้องทำงานผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย สามารถทำได้โดยการจัดวางตำแหน่งโต๊ะ และพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในห้องประชุม จนไปถึงการออกแบบงานตกแต่งภายในให้ถูกโฉลกตามธาตุของแต่ละบุคคลสอดคล้องตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง

ทั้งนี้ในการออกแบบห้องทำงานผู้บริหารนอกจากฮวงจุ้ยแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงเป็นหลักคือการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งงานอะคูสติกส์  อุปกรณ์สำหรับ Video Conference จนไปถึง ระบบแสงสว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำเนินงานภายในห้องทำงานผู้บริหาร