การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานและการปรับปรุงสำนักงานแบบใหม่เพื่อรองรับการกลับมาทำงานของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรต่างเตรียมการปรับปรุงสำนักงานให้รองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการคำนึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน SMART Office จึงเป็นแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยสร้างวิถีชีวิตในการทำงานแบบใหม่ที่เข้ากับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำพาองค์กรก้าวต่อไปข้างหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal