เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ อะคูสติกส์ ที่พร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับทุกโครงการของคุณ

AVL เชี่ยวชาญงานออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพและอคูสติกส์ โดยยึดหลักการออกแบบ ด้วยการผสมผสานงานระบบที่มีคุณภาพและศิลปะเข้าด้วยกัน พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละองค์กรให้ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
รายละเอียดการบริการ

OUR SERVICES

AUDIO VISUAL
ออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ทั้งระบบเสียง แสงและภาพ ในงาน Audio Visual ทาง AVL เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพที่ดี พร้อมใช้งานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ACOUSTIC DESIGN
ออกแบบพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในห้องเพื่อสร้างความสมดุลของเสียง AVL ออกแบบระบบอะคูสติกส์ โดยคำนวณจากค่าวิศวกรรมเสียงและวัดค่าเสียงรบกวนภายในห้อง ทำให้ระบบเสียงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
INTERIOR DESIGN
ออกแบบภายใน AVL ให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่นในการใช้งาน ความสวยงาม และอัตลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านโครงสร้างและวัสดุ เพื่อปรับความรู้สึกของผู้ใช้ให้เข้าถึงอารมณ์และอัตลักษณ์ของสถานที่

ห้องประชุม เสวานิต เศานานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

AVL ออกแบบห้องประชุม เสวานิต เศานานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการผสมผสานความทันสมัยและธรรมชาติเข้าด้วยกัน

ดูรายละเอียด

บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

AVL ออกแบบห้องประชุมใหญ่ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่นของการประชุม ผ่านรูปแบบงานตกแต่งแบบ Modern style

ดูรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในการออกแบบห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา AVL ออกแบบเพื่อรองรับการประชุมและการเรียนการสอนที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ดูรายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หอเปรมดนตรี หรือ อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เปรียบเสมือน Landmark อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ดูรายละเอียด

ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting Room Management)

ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management) ออกแบบเพื่อรองรับการควบคุมและบริหารจัดการการประชุมแบบรวมศูนย์ เน้นความทันสมัย และมาตรฐานการทำงานแบบ Command Control Center

ดูรายละเอียด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ดูรายละเอียด

LASTEST BLOG

ดูทั้งหมด
www.yaoieitai.com
logo