ข้อกำหนดทางเทคนิคและค่ามาตรฐานการออกแบบระบบอะคูสติกส์

อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

AV on IT

การออกแบบระบบเสียงของห้องประชุม (Meeting Room)

Stage lighting design

อะคูสติคสำหรับห้องประชุม

House Lighting Design for Meeting rooms

การออกแบบระบบภาพห้องประชุม

Dolby Digital

Noise เสียงรบกวนในห้องประชุม