ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

ห้องประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

กสท โทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม