อาคารนิทรรศการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

นิทรรศรัตนโกสินทร์

พืพืธภัณฑ์ ฟอสซิล โรงไฟฟ้ากระบี่