[depicter id="54"]
[depicter id="78"]

The Art of Conference room

ห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ทั้งการระดมความคิด การตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ดังนั้นการออกแบบห้องประชุมให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญและยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านงานออกแบบ

แจกฟรี ! E-Book

The Art of Conference Room (พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม) หนังสือที่รวบรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ไว้ในเล่มเดียว !

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด E-book The Art of Conference room ฟรี!

OFFICE & MEETING ROOM PLANNER

บริการที่ปรึกษาเพื่อการก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน

We Consult : เราให้คำปรึกษา

ช่วยแนะนำคุณ “วางแผนก่อนการก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน” ด้วยสถาปนิกและวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา ด้วยผลงานการออกแบบที่ได้รับจากองค์กรชั้นนำ พร้อมให้คำแนะนำอยู่เคียงข้างคุณ

ติดต่อนัดหมายบริการที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบก่อสร้างได้ที่ โทร. 083-988-2574 หรือ

Our Clients : ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เราได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานด้วยมีทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในการออกแบบ ห้องประชุมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ไว้วางใจ

ลงทะเบียนติดต่อนัดหมาย

ต้องการคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน

logo