ห้องประชุมที่รองรับระบบ Video Conference

ระบบภาพและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในห้องประชุม

ระบบภาพในห้องประชุมจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการประชุม การออกแบบห้องประชุมผู้ออกแบบจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบภาพ ตั้งแต่รายละเอียด ขนาดและสัดส่วนของภาพ ระบบการทำงาน จนถึงสัญญาณภาพ
อ่านต่อ

การออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับห้องประชุม

นอกจากค่าความสว่างที่ต้องได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือความสวยงามของบรรยากาศแสงภายในห้องประชุม
อ่านต่อ

การออกแบบระบบแสงสำหรับเวทีการแสดง

องค์ประกอบหลัก ที่นอกเหนือจากการออกแบบแสงแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นด้านอื่นที่มีความสำคัญสำหรับการออกแบบระบบแสงสำหรับการแสดงบนเวทีเช่นกัน
อ่านต่อ

เมื่อระบบไอทีเปลี่ยนโฉมหน้าสื่อโสตทัศน์ (AV over IP)

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม และหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อระบบไอทีเข้ามาคือ สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual)
อ่านต่อ
logo