คู่มือแนะนำเกี่ยวกับระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม เราควรจะเลือกใช้ระบบแบบไหน แต่ละระบบเหมาะกับห้องประชุมแบบไหน ซึ่งแต่ละห้องก็ต่างกัน เราควรจะเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับงบประมาณและห้องประชุมแต่ละแบบให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คู่มือแนะนำอันนี้จะช่วยคุณเข้าใจวิธีการเลือกระบบภาพและเสียงได้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้น

  • พื้นฐานระบบภาพและเสียงตามมาตรฐาน
  • ปรับใช้ได้กับห้องประชุมทุกรูปแบบ
  • แนวทางการดูแลและแก้ปัญหา
ดาวน์โหลด Checklist
0
SHARE