ถึงเวลาปรับปรุงสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติโควิด-19 โดย Checklist เล่มนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม ปรับปรุง และตรวจสอบสำนักงานให้เพื่อให้สำนักงานปลอดภัย และพร้อมดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • Checklist ด้านกายภาพภายในสำนักงาน
  • Checklist ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
  • Checklist ด้านระเบียบแบบแผนการทำงาน
ดาวน์โหลด Checklist
0
SHARE