ห้องประชุม United Nations Conference Centre CR-3 หนึ่งในห้องประชุมของศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ เป็นห้องประชุมที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับเทคโนโลยีอันทันสมัย

สำหรับห้องประชุมนี้ AVL ออกแบบและปรับปรุงระบบแสง เสียง ภาพ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้ทันสมัย รองรับการประชุมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ตามมาตราฐานของสำนักงานใหญ่ขององคการสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ค

ในการปรับปรุงทาง AVL ได้ยึดรูปแบบการใช้งานเป็นหลักโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบจากระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลที่สามารถรองรับการใช้งานขั้นสูงสุดได้ รวมถึงการปรับระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับการประชุมระดับนานาชาติ ทั้งการปรับระบบการถ่ายทอดสด การเผยแพร่ภาพแบบดิจิตอล การแสดงผลแบบมัลติมีเดีย เพิ่มขีดจำกัดการใช้งานให้ห้องประชุม United Nations Conference Centre CR-3 สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานที่:
อาคาร United Nations, กรุงเทพมหานคร
ลูกค้า:
องค์การสหประชาชาติ
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขนาดพื้นที่:
152 ตารางเมตร
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Acoustic Design,
Interior Design
สถานะ:
สร้างเสร็จเมื่อปี 2018