ห้องประชุมยกระดับขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการประชุมระดับองค์กร เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรองรับการประชุม ด้วยงานตกแต่งภายในที่มีรูปแบบ Modern Style ที่เรียบง่าย และทันสมัย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยรูปแบบของฝ้าเพดาน และผนังห้อง ที่ถูกออกแบบภายใต้ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเสียง ( Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้คุณภาพของการกระจายเสียงที่ดีที่สุด

ห้องควบคุมระบบ ที่เพียบพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ถูกออกแบบให้อยู่ด้านหลังสุดของห้องประชุม สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในห้องประชุมได้ทั้งหมด รวมทั้งทางเข้าออกด้านหลังห้องประชุมถูกยกระดับขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออก

สถานที่:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ลูกค้า:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบโครงการ:
ออดิทอเรี่ยมและเธียร์เตอร์
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design