สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง AVL ออกแบบห้องประชุมย่อยสำหรับบอร์ดบริหาร เพื่อรองรับการประชุมที่เป็นทางการ การประชุมเพื่อการตัดสินใจ ด้วยเทคโนโลยีของโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานตกแต่งภายในสไตล์ Contemporary ที่ผสมผสานการใช้วัสดุผิวเรียบและวัสดุที่เป็น Texture เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยแต่มีความอบอุ่นเข้าถึงง่ายจากลวดลายธรรมชาติ

สถานที่:
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design