AVL ออกแบบห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้าให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานในการรองรับการประชุมและการอบรมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบ เน้นความเรียบง่ายของรูปทรงไม่มีความซับซ้อน โดยการนำสีสันของธรรมชาติมาตัดทอน เช่นโทนสีไม้ธรรมชาติ สีของโลหะ จากวัสดุประดิษฐ์เช่น แผ่นลามิเนต สแตนเลส มาเป็นเส้นสายประกอบในการออกแบบตกแต่งภายใน ให้เกิดความสมัยใหม่ที่กลมกลืน รวมถึงการออกแบบระบบแสงสว่างที่คำนึงถึงความเข้มของแสงและบรรยากาศให้ตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละห้องประชุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานที่:
สถาบันพระปกเกล้า
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design