พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีในการให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าลิกไนต์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ด้วยรูปแบบงานตกแต่งภายในที่จำลองบรรยากาศของเหมืองใต้ดิน และเสริมบรรยากาศให้น่าสนใจด้วยการใช้แสงสว่าง และความมืดผสมผสานกันอย่างลงตัว

การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบให้มีการนำเสนอในรูปแบบของ Interactive Presentation ที่มีความทันสมัย โดยใช้เทคนิคด้านต่างๆ เข่น Multimedia Touch Screen Control Panel ที่มีเมนูต่างๆ แสดงผลที่หน้าจอ ง่ายต่อการใช้งาน เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส, Motion Sensor Detector ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งภาพและเสียง เมื่อมีผู้ชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของจอภาพแสดงผล, Multimedia Synchronizer Control System นำเสนอสื่อภาพยนตร์วีดีทัศน์ประกอบการจำลอง กรรมวิธีการขุดเจาะด้วยเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบสื่อผสม ผ่านจอภาพขนาดใหญ่ พร้อมระบบ แสง เสียงที่ทันสมัย และเทคนิคพิเศษที่สามารถทำให้พื้นสั่นสะเทือนได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

สถานที่:
โรงไฟฟ้ากระบี่
รูปแบบโครงการ:
พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดง
ขอบเขตงาน:
Interior Design,
Audio Visual Design