การออกแบบห้องประชุม War Room กสท. โทรคมนาคม AVL ออกแบบโดยเลือกรูปแบบ Modern Style ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยีและเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ รวมถึงการเลือกใช้ไฟตกแต่งแสงสีน้ำเงินที่สื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้วยแสง ผสมผสานกับการใช้แสงสีส้มเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ขององค์กร

ในส่วนของระบบโสตทัศนูกรณ์ของห้องประชุม AVL ออกแบบวางระบบห้องประชุมให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โปรเจคเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง(Hi Resolution & Hi Brightness) ชนิดฉายหลัง เพื่อให้ภาพที่คมชัด แต่นุ่มนวลสบายตา ตามมาตรฐานการออกแบบห้อง War Room ออกแบบให้มีระบบควบคุมรวม (Integrated Control System) ที่ลดฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบที่สลับซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสสั่งการ พร้อมระบบจอมอนิเตอร์ต่างๆ เพื่อรองรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในทุกมิติ ที่เป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจของห้อง War Room นี้

สถานที่:
กสท. โทรคมนาคม
ลูกค้า:
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการ:
ห้องมวอร์รูม
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design