การออกแบบห้องประชุม War Room สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม AVL ออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของอาคาร ในรูปแบบ Classic Style ผสมผสานเข้ากับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ ที่เข้ากับสรีระศาสตร์ เพิ่มความสะดวกสบายในการประชุม พร้อมเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สร้างความภูมิฐานด้วยฝ้าเล่นระดับซ่อนไฟหลืบ เพื่อเพิ่มมิติความสูงของห้อง จัดมุมมองของจอภาพชัดเจนทุกที่นั่ง พื้นสำเร็จยกระดับ(Raised Floor)รองรับงานระบบที่ซับซ้อน ปูทับด้วยพรมชิ้น ตกแต่งผนังและซุ้มประตูหน้าต่างด้วยบัวแบบ Classic ให้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมเดิมของอาคาร นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว AVL ยังคำนึงถึงคุณภาพของเสียง ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีผลทางด้านอะคูสติกส์ ทั้งพื้นผิว และใส้ในของผนัง เพื่อควบคุมคุณภาพเสียงของห้องให้คมชัด และลดเสียงรบกวนจากภายนอก ได้ตามมาตรฐาน

สถานที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รูปแบบโครงการ:
ห้องมวอร์รูม
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design

ห้องประชุม War Room หรือทางการทหารเรียกว่า C4I เป็นห้องที่ใช้ในการตัดสินใจวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้ตอบสนองต่อการรองรับข้อมูลจำนวนมาก ระบบโสตทัศนูปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับห้อง War Room นี้ AVL จึงใช้แนวคิด C4I เพื่อให้ห้องนี้สามารถรองรับการประชุมแบบ War Room ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้ระบบ Digital เป็นพื้นฐานหลักในการออกแบบ ทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เสียง ภาพ แสง และการติดต่อสื่อสาร เลือกจอภาพแบบ Multi Image รายละเอียดสูงระดับ HD ที่รองรับการนำเสนอภาพจากหลายแหล่งได้พร้อมๆกัน และระบบควบคุมรวมที่ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานของห้องให้เรียบง่าย โดยเปลี่ยนความซับซ้อนทางเทคโนโลยี สู่ความเรียบง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส จึงใช้แนวคิดของความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly) มาเป็นแนวคิดหลักของการออกแบบระบบโสตท้ศนูปกรณ์ห้องประชุม War Room แห่งนี้