ออกแบบเน้นความเรียบง่ายเป็นกันเองแต่เป็นทางการ บรรยากาศสามารถนั่งอยู่ในห้องประชุมได้นานโดยไม่รู้สึกอึดอัด มีพื้นที่นั่งพักเพื่อผ่อนคลาย และเน้นงานระบบเสียงที่ชัดเจน โทนเสียงที่ฟังสบาย

คัดสรรเทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ลงตัวกับงานตกแต่งภายใน ทันสมัย ทนทานต่อการใช้งานหนัก จัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมตามพฤติกรรมการใช้งาน

สถานที่:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบโครงการ:
ห้องบอร์ดรูม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design