ห้องประชุมรับรองพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นห้องที่ใช้รับรองการประชุมของผู้นำระดับสูงที่ต้องการความเป็นทางการ

จากลักษณะการใช้งานและอัตลักษณ์ขององค์กร AVL ตอบสนองวัตถุประสงค์ด้วยการออกแบบที่รองรับการประชุมสำหรับผู้นำระดับสูง ทั้งรูปแบบการใช้งานและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำขององค์กร

เริ่มจากการใช้งานภายในห้องประชุม ที่ออกแบบพื้นที่ให้สามารถรองรับระดับการได้ยินของเสียง ควบคุมจุดเสียงดับ (Dead Spot) และจุดสะท้อนรวมตัวของเสียง (Sound Foci) โดยผู้ที่สนทนาจะสามารถได้ยินเสียงการพูดนำเสนอของแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน

สถานที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design

ในส่วนของความสวยงาม AVL คัดเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา สง่างาม สมฐานะผู้นำระดับสูงในองค์กร และออกแบบระบบไฟแสงสว่างจากฝ้าเพดานให้ความสว่างของแสงเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และเพิ่มจุดสนใจด้วยการนำแสงสว่างตกแต่ง (Decorative Lighting) จากโคมไฟที่สวยงามมาใช้ รวมถึงออกแบบให้แสงสว่างสัมพันธ์กับงานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Lighting) เช่น การปรับเปลี่ยนสีของแสงไฟตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

จากการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างการใช้งานกับความสวยงามอย่างกลมกลืน ทั้งการวางระบบห้องประชุมและการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม ทำให้ห้องประชุมรับรองพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม เป็นห้องประชุมที่มีศักยภาพรองรับผู้นำระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม