หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นห้องประชุมที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย รองรับกิจกรรมได้อย่างครอบคลุม อาทิ การจัดประชุมสัมมนา,การจัดอบรม หรือการจัดเลี้ยง

ในส่วนของความสวยงาม รูปแบบของงานตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย (Contemporary Style) ที่เรียบหรู และทันสมัย ฝ้าเพดานออกแบบให้เรียบง่าย โปร่ง โล่งสบาย ยืดหยุ่น สอดรับกับการใช้งานที่ต้องปรับแต่งพื้นที่ให้เข้ากับกิจกรรม ผนังด้านข้างตกแต่งด้วยสีสันของไม้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ตกแต่งรูปแบบเส้นสายเสริมความทันสมัยให้กับห้องประชุม

สำหรับโถงต้อนรับและทางเดินด้านหน้าห้องประชุม ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับงานตกแต่งภายใน ปรับใช้ธรรมชาติมาร่วมในการออกแบบ โดยช่องผนังทางเดินสามารถมองเห็นธรรมชาติและบรรยากาศภายนอกอาคารได้

นอกจากนี้ในการออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมยังให้ความสำคัญกับระบบอะคูสติกส์ภายในห้องเพื่อให้ได้ค่าความก้องสะท้อนของเสียง(Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับห้องประชุม

สถานที่:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design