ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management) ออกแบบเพื่อรองรับการควบคุมและบริหารจัดการการประชุมแบบรวมศูนย์ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีห้องประชุมหลายๆ ห้อง เพื่อประหยัดบุคคลากรควบคุมประจำห้องประชุมแต่ละห้อง โดยสามารถบริหารจัดการระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ รวมถึงการปิด-เปิดห้องประชุมอัตโนมัติที่สัมพันธ์กับระบบการจองห้องประชุม การให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องประชุมแต่ละห้อง ผ่านระบบ Help Desk ตลอดจนแผนการดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ฯล จากห้อง MRM นี้เพียงห้องเดียว

รูปแบบโครงการ:
ห้องคอมมานด์คอลโทรรูม
ขอบเขตงาน:
Interior Design,
Audio Visual Design

สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน โดยเน้นความทันสมัย และมาตรฐานการทำงานแบบ Command Control Center เช่นการจัดวางตำแหน่งมุมมองของจอภาพ (มอนิเตอร์) และคีย์บอร์ด โต๊ะเก้าอี้ที่เป็นไปหลักสะรีระศาสตร์ ระบบปรับและถ่ายเทอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ห้องนี้รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (24/7)

ในส่วนการใช้งานห้องบริหารจัดการประชุม ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น AV over IP, Hi definition AV System ที่ได้รายละเอียดสูงทั้งเสียงและภาพ มีระบบการบริหารจัดการครบวงจร เช่น การจองห้องประชุม การนำเสนอข้อมูล บันทึกข้อมูล การประชุม ระบบปิด-เปิดห้องประชุมอัตโนมัติ ระบบประชุมทางไกล การควบคุมและตรวจสอบการสถานะการทำงานของระบบและอุปกรณ์โสตฯ ระบบแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถึงเวลาบำรุงรักษา แผนการบำรุงรักษาระบบ ฯล เชื่อมโยงกับอุกรณ์สื่อสารประจำตัาเจ้าหน้าที่ควบคุม เช่น Smart Phone, Laptop เพื่อรองรับการให้บริการ การประชุมได้แบบ Anything Anytime Anywhere แห่งยุกต์ IoT