ห้องประชุมเอนกประสงค์ที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุม อาทิเช่น งานประชุมสัมมนา งานฝึกอบรม รวมถึงงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาศต่างๆได้ ด้วยงานออกแบบตกแต่งภายในที่เรียบหรู ดูทันสมัย (Modern Style) การออกแบบฝ้าเพดานที่เรียบงาย ดูโปร่ง โล่งสบาย ช่วยลดทอนการก้องสะท้อนของเสียงได่เป็นอย่างดี

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้เป็นห้องประชุมที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้

 

สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขอบเขตงาน:
Interior Design,
Audio Visual Design