ห้องประชุมกรมบัญชีกลางเป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ บรรยากาศภายในห้องมีความทันสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยสื่อให้ถึงอัตลักษณ์ขององค์กร

AVL ออกแบบงานตกแต่งภายในห้องประชุมกรมบัญชีกลาง ในสไตล์ Thai Contemporary สะท้อนถึงความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยหรู แต่โปร่งโล่ง สบายตา เพิ่มรายละเอียดด้วยการนำไม้อัดสักทำสีโอ๊ค ไม้สักทำระแนง มาตกแต่งเสริมด้วยไฟจากฝ้าเพดาน และปรับแต่งผนังด้วยลายไทย

ในส่วนของการใช้งาน ทาง AVL ได้ออกแบบระบบการประชุมให้ชุดประชุมฝังบนผิวโต๊ะและสามารถถอดก้านไมโครโฟนเก็บได้ พร้อมกับระบบเสียงที่สามารถนำเสนองานในลักษณะ Multi-Media ที่มีระบบเสียงแบบรอบทิศทาง และลำโพงบนฝ้าเพดาน ร่วมกับระบบภาพที่สามารถนำเสนอภาพจากเครื่องเล่นมัลติมีเดีย และเครื่อง Visualizer หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่องฉายภาพที่ฉายบนจอรับภาพไฟฟ้า ด้วยการวางระบบการประชุมจากเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้ห้องประชุมกรมบัญชีกลางสามารถรองรับการประชุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

สถานที่:
กรมบัญชีกลาง
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design