7 รูปแบบการจัดห้องประชุมให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

ห้องประชุมถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมเหล่านั้นดำเนินไปได้ ซึ่งในแต่ละองค์กรมีพันธกิจและรูปแบบการดำเนินงานที่ต่างกัน ดังนั้นรูปแบบห้องประชุมจึงต่างกันเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานแต่ละประเภท โดยรูปแบบการจัดห้องประชุมมีด้วยกัน 7 ประเภท
อ่านต่อ

ปรับปรุงห้องประชุมอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กร

ห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญภายในองค์กร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญขององค์กร ทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็น การตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมทั้งสิ้น ดังนั้นการปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรจึงสำคัญ
อ่านต่อ

5 เหตุผลที่งานออกแบบตกแต่งภายในขาดมัณฑนากรไม่ได้!

ออกแบบตกแต่งภายใน ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน งานออกแบบตกแต่งภายในเป็นสิ่งที่ตอบสนองการใช้งานพื้นที่ และเปรียบเสมือนการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่สะท้อนผ่านงานตกแต่งภายใน
อ่านต่อ
logo

Download Free 
คู่มือแนะนำ

Close

5 ข้อไม่ควรพลาด
ปรับปรุงสำนักงานในยุคหลังโควิด-19
อย่างไรให้โดนใจพนักงาน

eBook_NewNormal_No_Shadow

คลิกเพื่อรับฟรี Ebook

ปรับปรุงสำนักงานให้พร้อมใช้งานหลังยุคโควิด 19 (ฉบับ New Normal)