ฟังก์ชั่นการใช้งานของห้องประชุม

ห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญขององค์กร การออกแบบห้องประชุมที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม รวมถึงผลักดันศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ

ค่าทางเทคนิคของงานระบบอะคูสติกส์

ระบบอะคสูติกส์สำหรับห้องประชุม มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพเสียงในห้องประชุมให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการออกแบบองค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น การลดเสียงรบกวนจากภายนอก การป้องกันไม่ให้ภายในห้องมีเสียงที่สะท้อนมากจนเกินไป
อ่านต่อ
ห้องประชุมที่รองรับระบบ Video Conference

ระบบภาพและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในห้องประชุม

ระบบภาพในห้องประชุมจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการประชุม การออกแบบห้องประชุมผู้ออกแบบจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบภาพ ตั้งแต่รายละเอียด ขนาดและสัดส่วนของภาพ ระบบการทำงาน จนถึงสัญญาณภาพ
อ่านต่อ

การออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับห้องประชุม

นอกจากค่าความสว่างที่ต้องได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือความสวยงามของบรรยากาศแสงภายในห้องประชุม
อ่านต่อ

การออกแบบระบบแสงสำหรับเวทีการแสดง

องค์ประกอบหลัก ที่นอกเหนือจากการออกแบบแสงแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นด้านอื่นที่มีความสำคัญสำหรับการออกแบบระบบแสงสำหรับการแสดงบนเวทีเช่นกัน
อ่านต่อ

เมื่อระบบไอทีเปลี่ยนโฉมหน้าสื่อโสตทัศน์ (AV over IP)

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม และหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อระบบไอทีเข้ามาคือ สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual)
อ่านต่อ

ออกแบบห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ออกแบบห้องประชุมยกระดับ (Auditorium) และห้องประชุมเอนกประสงค์ (Multipurpose room) ด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์
อ่านต่อ
logo

Download Free 
คู่มือแนะนำ

Close

5 ข้อไม่ควรพลาด
ปรับปรุงสำนักงานในยุคหลังโควิด-19
อย่างไรให้โดนใจพนักงาน

eBook_NewNormal_No_Shadow

คลิกเพื่อรับฟรี Ebook

ปรับปรุงสำนักงานให้พร้อมใช้งานหลังยุคโควิด 19 (ฉบับ New Normal)