AVL ออกแบบห้องประชุมผู้บริหารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ขององค์กรที่เป็นตัวแทนของความมั่นคงของประเทศ

ในการออกแบบ AVL ผสมผสานความหรูหราและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกัน ความหรูหรา มีระดับ สะท้อนให้เห็นจากการใช้โคมไฟระย้า ส่วนความแข็งแกร่งแสดงออกผ่านเส้นสายในงานตกแต่งทั้งเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แข็งแรง

สำหรับระบบโสตทัศนูปกรณ์ AVL วางระบบที่ทันสมัยใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า รวมถึงจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมและลงตัวกับงานตกแต่งภายใน ตอบสนองในทุกการประชุมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานที่:
สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
รูปแบบโครงการ:
ห้องบอร์ดรูม
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design