ห้องบันทึกเสียง และห้องซ้อมดนตรี ของคณะดุริยางค์ศาสตร์ ม.มหิดล ภูมิพลสังคีต ถูกออกแบบโดยยึดมาตราฐานทางวิศวกรรมของเสียงภายในห้อง (Room Acoustic Design) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของผนังภายในห้อง เพื่อให้ได้ค่าการก้องสะท้อนของเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งานและการบันทึกเสียงในแต่ละประเภท ตั้งแต่เสียงร้องพื้นฐานจนถึง โอเปร่าวอยซ์ และเครื่องดนตรีคลาสสิค ประเภทต่างๆ พร้อมด้วยระบบบันทึกเสียงจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถควบคุมและปรับแต่ง เพื่อให้เสียงที่บันทึกมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ

สถานที่:
คณะดุริยางค์ศาสตร์ ม.มหิดล
รูปแบบโครงการ:
ห้องสตูดิโอ
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design