AVL ปรับปรุงงานระบบแสงตกแต่งภายในห้องภาณุรังสีในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยในการออกแบบแสงนอกจากการคำนึงถึงการใช้งานแล้ว ความสวยงามเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ระบบแสงสว่างต้องสอดคล้องและกลมกลืนกับงานสถาปัตยกรรมภายในเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและส่งเสริมเอกลักษณ์ของห้อง โดยระบบแสงตกแต่งภายในห้องภาณุรังษีที่ AVL ปรับปรุงมีดังนี้

สถานที่:
ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
รูปแบบโครงการ:
ห้องบอร์ดรูม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design

แสงแวดล้อม (Ambient Light)

แสงในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้แสงครอบคลุมพื้นที่ในการส่องสว่าง ดังนั้น ในการออกแบบจึงเลือกใช้โคมไฟฝังฝ้าเพดานที่มีการกระจายแสงเป็นมุมกว้าง เพื่อทำให้แสงสว่างกระจายไปทั่วบริเวณห้องประชุม

แสงใช้งาน (Task Light)

แสงใช้งาน เป็นแสงสว่างที่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ สำหรับห้องประชุมภาณุรังษี AVL กำหนดให้แสงใช้งานอยู่บริเวณโต๊ะประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการพิจารณารายละเอียดในการประชุม เช่น เอกสารการประชุม เป็นต้น โดยไฟที่เลือกใช้เป็นโคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้า (Recessed Down light) หลอดไฟของดาวน์ไลท์เป็นชนิด LED ซึ่งโคมไฟประเภทนี้สามารถควบคุมพื้นที่ในการส่องสว่างได้ ทำให้สามารถควบคุมแสงให้อยู่บริเวณโต๊ะประชุมได้ ในส่วนสีของแสง (Color Temperature) ทาง AVL เลือกใช้แสงสีขาว (Daylight) เพื่อลดความผิดเพี้ยนของสี ทำให้สามารถอ่านเอกสารได้ติดต่อเป็นระยะเวลานาน โดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้าสายตา นอกจากนี้แสงสีขาวยังลดความรู้สึกร้อน ทำให้ผู้ประชุมสามารถประชุมได้สะดวกสบายมากขึ้น

แสงส่องเน้นเฉพาะที่(Accent Light)

แสงส่องเน้นเฉพาะที่หรือแสงส่องเน้น เป็นแสงที่ช่วยเน้นจุดเด่นหรือจุดสำคัญของห้องให้ชัดเจนขึ้น เช่น ไฟส่องเสาตกแต่ง, ไฟส่องงานปูนปั้นแกะสลัก (Sculpture) หรืองานสถาปัตยกรรมตกแต่งอื่นๆ ภายในห้อง เพื่อช่วยเสริมสร้างงานสถาปัตยกรรมตกแต่งเหล่านั้นให้มีความเด่นชัดและสวยงามมากขึ้น สำหรับแสงส่องเน้นเฉพาะที่ (Accent Light) ภายในห้องประชุมภาณุรังษี AVL เลือกใช้แสงที่มีคุณลักษณะของแสงแคบ (Spot Light) และใช้โคมไฟส่องสว่างชนิด Recessed Adjustable Down light เพื่อให้การติดตั้งสวยงามสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรม

แสงตกแต่ง (Decorative Light)

แสงตกแต่งเป็นแสงที่ใช้ในการสร้างความสวยงามและสร้างจุดสนใจภายในห้อง โดยการออกแบบแสงตกแต่ง AVL เลือกใช้แสงชนิด Indirect Light และใช้โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ribbon light ซึ่งแสงชนิดนี้ความรู้สึกที่อ่อนนุ่ม ลดปัญหาการสะท้อนแสงขณะที่ส่องสว่าง (แสงแยงตา) ช่วยลดแสงที่รบกวนขณะประชุม

การจัดตำแหน่งโคมไฟ

ทาง AVL วางแผนการจัดตำแหน่งโคมไฟด้วยแนวคิดการส่องสว่างของแสง (The luminance of light­ing concepts) และโครงร่างของแสงสว่าง (Rows of light) โดยติดตั้งไฟบนเพดานให้เชื่อมโยงระหว่างแสงสว่างกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ผสมผสานความสวยงามของงานออกแบบตกแต่งภายในกับลักษณะพิเศษของแสงสว่าง เพื่อให้ได้แสงสว่างที่สวยงามภายในห้องประชุม

ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Controller)

AVL ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างให้ครอบคลุม ทั้งการกำหนดค่าความสว่าง และพื้นที่ในการส่องสว่าง ตั้งค่ารูปแบบโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงถึงช่วยประหยัดพลังงานในการใช้งานของระบบแสงสว่างได้ด้วย