ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ด้วยรูปแบบของงานตกแต่งภายในที่ผสมผสานกันระหว่างไม้กับโลหะขึ้นรูปสีทอง เพิ่มเส้นสายและเงาของงานสถาปัตยกรรมภายในด้วยระบบแสงสว่างที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมภายในห้อง

ในส่วนของการใช้งาน AVL ออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดพื้นที่ด้วยเทคนิคการออกแบบจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังผนังตกแต่งด้านข้างของห้อง ซึ่งผนังตกแต่งสามารถเลื่อนได้เมื่อต้องการใช้งานจอแสดงผล ทำให้ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นห้องที่มีทั้งความสวยงามและตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
รูปแบบโครงการ:
ห้องบอร์ดรูม
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design