[depicter id="54"]
[depicter id="78"]

ห้องประชุม และ สำนักงาน

About Us

AVL Design คือบริษัทออกแบบห้องประชุมและสำนักงาน ที่เชี่ยวชาญในงานด้านงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ระบบอะคูสติกส์ และงานตกแต่งภายใน ด้วยการวางงานระบบที่คำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเป็นหลัก แต่แฝงไปด้วยสุนทรียะจากงานตกแต่งภายใน สร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรด้วยผลงานคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา มีผลงานได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

About Us

AVL Design คือบริษัทออกแบบห้องประชุมและสำนักงาน ที่เชี่ยวชาญในงานด้านงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ระบบอะคูสติกส์ และงานตกแต่งภายใน ด้วยการวางงานระบบที่คำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเป็นหลัก แต่แฝงไปด้วยสุนทรียะจากงานตกแต่งภายใน สร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรด้วยผลงานคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา มีผลงานได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

” ห้องประชุมและสำนักงาน ” เป็นพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งการระดมความคิดภายในทีม หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญของผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นภายในห้องประชุมและ สำนักงานทั้งสิ้น ดังนั้นการออกแบบห้องประชุมและสำนักงาน ให้มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมกับการดำเนินงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรได้ 

การออกแบบ ห้องประชุมและสำนักงาน เป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรายละเอียดและมีความสลับซับซ้อนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องตอบสนองต่อการใช้งาน ทั้งระบบแสง เสียง ภาพ ไปจนถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัททั่วไปอาจไม่สามารถออกแบบตามศาสตร์ของห้องประชุมและสำนักงานได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเลือกบริษัทออกแบบเฉพาะทางที่มีความพร้อมในการออกแบบ

Our Services

ให้บริการออกแบบห้องประชุมและสำนักงานรบวงจร…เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิศวกรระดับมืออาชีพและผู้ชำนาญเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานในด้านต่างๆ

AUDIO VISUAL DESIGN

ออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการใช้งานของระบบและอุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

ACOUSTIC DESIGN

ออกแบบระบบอะคูสติกส์ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างความสมดุลของเสียงภายในห้องให้มีค่ามาตรฐานที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบอะคูสติกส์

INTERIOR DESIGN

AVL ออกแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในที่ให้ความสำคัญกับ การใช้งาน ความสวยงาม และเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร

ผลงานของเรา

แจกฟรี!
คู่มือเตรียมความพร้อมการสร้าง ห้องประชุม และ ปรับปรุงสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมในการ ปรับปรุง ตรวจสอบ ห้องประชุมและสำนักงาน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

AVL Design พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่ขององค์กรคุณให้ดียิ่งกว่าเดิม

หากท่านใดต้องการคำปรึกษาในการ ปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือติดต่อ AVL Design โทรศัพท์ 083-988-2574   087-709-2255 หรือเข้าเว็บไซต์ AVL.co.th เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ AVL ยินดีให้บริการ เพราะเราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องประชุมและสำนักงาน ที่พร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับทุกโครงการของคุณ

ต้องการคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน

© 2022 All Rights Reserved.

logo