ห้องประชุมผู้บริหารยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วย Function การใช้งานที่ครบครัน ด้วยรูปแบบของงานตกแต่งภายในแบบ Classic style หรือแบบร่วมสมัย ที่มีความหรูหรา สง่างาม โอ่โถง ด้วยการเลือกวัสดุตกแต่งธรรมชาติที่ทำมาจากไม้โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ใช้ร่วมกับผ้าบุที่เป็นผ้าไหมสีครีม เพื่อให้ดูอ่อนนุ่ม มีรสนิยม และยังใช้เป็นดูดซับการสะท้อนของเสียงภายในห้อง รูปแบบฝ้าเพดานถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่ทันสมัยที่สะท้อนถึงองค์กรแห่งความเป็นผู้นำทางด้านพลังงาน โดยเพิ่มความโดดเด่นของฝ้าเพดานด้วยฝ้าเพดานสีขาวเพื่อให้ดูสบายตา โปร่งโล่งอีกทั้งยังช่วยเพิ่มแสงสีขาวจากโคมไฟที่ซ่อนไว้ในลืบฝ้า (in-direct light) เพื่อเพิ่มความสว่างภายในห้องด้วย สะดวกสบายทุกอิริยาบถด้วยการจัดวาง ตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมประชุมสามารถมองเห็นจอภาพที่อยู่ด้านหน้า ชัดเจนทุกมุมมองในทุกที่นั่ง

สถานที่:
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีวังน้อย
ลูกค้า:
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design

ตอบสนองการสื่อสารเพื่อการประชุมได้ด้วยชุดประชุมแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบเสียงที่สามารถนำเสนองานในลักษณะ Multi-Media ร่วมกับระบบภาพได้ โดยออกแบบให้มีลำโพงด้านหน้าห้องประชุมที่ติดตั้งอย่างกลมกลืนกับงานตกแต่งภายใน (Built-in) และลำโพงเพดานเพื่อการกระจายเสียงภายในห้องได้อย่างคลอบคลุม พร้อมระบบภาพที่ถูกออกแบบให้สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆทั้งจากภายในห้องควบคุม และบริเวณที่นั่งของผู้ร่วมประชุมได้ โดยส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์เต้ารับสัญญาณ (Inlet) ที่ติดตั้งฝังลงบนโต๊ะประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลของผู้ร่วมประชุม อีกทั้งยังสามารถนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันได้พร้อมๆกันโดยนำเสนอผ่านเครื่องฉายภาพ (Projector) และ จอภาพ (LCD Screen Display) ที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ของจอรับภาพ