[depicter id="54"]
[depicter id="78"]

OFFICE & MEETING ROOM PLANNER

บริการที่ปรึกษาเพื่อการก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน

บริษัท เอวีแอล ดีไซน์ จำกัด

บริการออกแบบให้คำปรึกษา งานตกแต่งภายใน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ และอะคูสติก สำหรับห้องประชุมและสำนักงาน แบบครบวงจรในที่เดียว ด้วยประสบการณ์ของทีมสถาปนิกและวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด

ให้บริการครบ จบในที่เดียว

ข้อมูลน่ารู้เพื่อการออกแบบและก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน

เราเตรียม ข้อมูลเคล็ดลับด้านการออกแบบปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน
ครบทุกด้านการตัดสินใจ ให้คุณเตรียมตัวได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

OFFICE & MEETING ROOM PLANNER

บริการที่ปรึกษาเพื่อการก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน

We Consult : เราให้คำปรึกษา

ช่วยแนะนำคุณ “วางแผนก่อนการก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงาน” ด้วยสถาปนิกและวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา ด้วยผลงานการออกแบบที่ได้รับจากองค์กรชั้นนำ พร้อมให้คำแนะนำอยู่เคียงข้างคุณ

ติดต่อนัดหมายบริการที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบก่อสร้างได้ที่ โทร. 083-988-2574 หรือ

Our Clients : ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เราได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานด้วยมีทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในการออกแบบ ห้องประชุมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ไว้วางใจ

แจกฟรี!
คู่มือเตรียมความพร้อมการสร้าง ห้องประชุม และ ปรับปรุงสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมในการ ปรับปรุง ตรวจสอบ ห้องประชุมและสำนักงาน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

แจกฟรี !

คู่มือเตรียมความพร้อมการสร้างห้องประชุม ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงขั้นตอนส่งมอบงาน

คู่มือเตรียมความพร้อมในการวางแผนสร้างห้องประชุมพร้อมทุกขั้นตอนอย่างครอบคลุม E-book เล่มนี้ ได้อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมลงรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับแต่ละองค์กร

แจกฟรี !

คู่มือเตรียมความพร้อม ปรับปรุงสำนักงานให้พร้อมใช้งานหลังโควิด-19 (ฉบับ New Normal)

แนวทางในการเตรียมพร้อม ปรับปรุง และตรวจสอบสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ที่อธิบายส่วนสำคัญต่างๆ ตั้งแต่รูปแบบของห้องสำนักงาน ไปจนถึงการติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้กับแต่ละองค์กร

ลงทะเบียนติดต่อนัดหมาย

ต้องการคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องประชุมและสำนักงาน

logo